تبریز-خیابان آذربایجان-نرسیده به میدان جهاد(نصف راه)-خیابان ورزش

پردیس تبریز دانشگاه شهید مدنی

ساعات مراجعه

نه صبح لغایت چهار بعد از ظهر


تماس با ما

041- 34428807

pardis@bpg-ict.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: آخرین اخبار

شروع ثبت نام کامپیوتر ویژه کودکان

شروع ثبت نام برای نرم افزار های تخصصی

شروع ثبت در خواست برای حل تمرین دروس

استخدام

برگذاری دوره های کوتاه مدتتوسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

 


: پیوندهای مفید

پردیس تبریز دانشگاه شهید مدنی آدربایجان

دانشگاه شهید مدنی آدربایجان

وزارت علوم تحقیقات و فن آوری